Sortides Culturals

Periòdicament l’Associació organitza diverses sortides culturals.

Solen tenir lloc els diumenges i poden durar mig dia o el dia sencer.

Si no s’informa del contrari, el punt de reunió és davant del Foment C&A, al Passeig del Terraplè.

En funció de la distància el transport es pot fer en autocar, en tren, o altres medis públics o privats.

L’import de l’excursió es fa efectiu a la Rellotgeria Monfort, al Passeig del Terraplè.

No hi ha serveis per mostrar